Se Nordic Pipe ApS omtale i HVAC Magasinet nr. 5/19

SPECIALIST I PRÆISOLEREDE RØR TIL INDUSTRI OG PROCES ANLÆG

UNIKKE UDFORDRINGER – UNIKKE LØSNINGER

Vi er den kvikke ordreproducerende leverandør af præisolerede rør til smede, vvs-virksomheder, bygge- og anlægsbranchen og til levnedsmiddel­industrien, siger Tommy Clement, der er Nordic Pipes ansvarlige for eksternt salg. 

Nordic Pipe har siden etableringen i Middelfart i 1998 valgt at være den hurtige og fleksible leve­randør af præisolerede rørsystemer som under­leverandør til industri og rørlægger virksomheder.

Vi er ordreproducerende og skal derfor sætte os i kundens sted og i løbet af få dage både præstere løsningsforslag og hurtig levering, siger Tommy Clement. Det kræver viden og erfaring og ikke mindst en fast stab af dygtige medarbejdere.

Vi er glade for såvel små som store opgaver fra en bred kreds af brancher. Vi har i mange år leveret rør til vand- og afløbsledninger i Grønland, præisolerede rør til industrien i Norden og nu også til alsidige kunder i Tyskland.

For øjeblikket har vi ordrer fra Sverige og Tyskland til bryggerier, mejerier og fra kunder i flere danske smede og vvs-virksomheder.

Maskiner og kunder fra Tyskland

Tommy Clement fortæller, at man på en maskinauktion i Sverige købte en del maskiner fra en nedlagt svensk virksomhed.

Det rygtedes i branchen, at vi overtog maskinerne og det førte til kontakt, med en række tyske kunder, som vi nu leverer til.

Nordic Pipes produktion omfatter alle typer præisolerede rør i kobber, rustfrit stål, PE, sorte- og galvaniserede rør. PE rør leveres typisk med varmekabel. Alle rør kan efter kundens ønsker og behov, leveres med sorte eller hvide kapperør.

En social profil

Vi har 15 ansatte i produktionen og i admini­strationen, fortæller Tommy Clement. Vi vokser stille og roligt. Der er gang i byggebranchen, og det mærker man i virksomheden. Flere og flere bruger i dag isolerede specielrør til jordforlægning – fritliggende eller til indendørs montering, der hvor installationstiden spiller en stor rolle.

Vi har fagligt dygtige medarbejdere, som har været hos os i mange år. Vi synes, vi har en god arbejdsplads med en social profil. Vi samarbej­der med Middelfart kommune. Der kommer folk i jobtræning og resurseforløb. Alt efter afklaring og behov bliver nogle efterfølgende ansat.